Volgens een studie kunnen ALS-patiënten met emotieherkenningsproblemen er op vooruitgaan dankzij positief sociaal contact

25-10-2016

Social, contact, Man, WomanOnderzoekers kwamen in een recente studie over amyotrofische laterale sclerose (ALS) tot de bevinding dat patiënten problemen hadden met het lezen van negatieve emoties bij andere mensen door toedoen van de veranderde activiteit in hersengebieden die gekoppeld zijn aan de herkenning van gevoelens. Anderzijds waren patiënten die meer sociaal contact hadden in staat tot neurologische compensatie.

De studie is getiteld "Perceptie van emotionele gelaatsuitdrukkingen bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) op het niveau van het gedrags- en hersenmetabolisme" en werd gepubliceerd in PLOS one.

Een eerdere studie bracht aan het licht dat ALS-patiënten het moeilijk hebben met het begrijpen van emoties van anderen en suggereerde dat het probleem mogelijk wordt veroorzaakt door microscopische veranderingen in de hersenen.

Het nieuwe onderzoek exploreerde het mechanisme achter de problemen door functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRB) toe te passen op de hersenen van de ALS-patiënten in vergelijking met gezonde mensen. De beeldvormingstechniek meet activiteit door het detecteren van de bloedsomloop in het brein omdat de bloedsomloop toeneemt in gebieden die worden gebruikt.

30 patiënten met ALS en 29 zonder ALS namen deel aan een emotieherkenningsopdracht. 15 patiënten met ALS en 14 gezonde deelnemers werden daarnaast getest met fMRB. De deelnemers kregen afbeeldingen en gezichten te zien die basisemoties uitdrukten zoals woede, afkeer, angst, verdriet, verwondering en blijdschap. Bij alle patiënten lagen er ten minste zes maanden tussen hun diagnose en de testvergelijking met de vergelijkbare gezonde vrijwilligers. Ze werden ook gescreend op depressie omdat dat een invloed kan hebben op emotionele verwerking.

ALS-patiënten hadden het moeilijk met het herkennen van de negatieve emoties afkeer, angst en verdriet. Toen ze werden onderzocht met fMRB, stelden de onderzoekers afgenomen activiteit vast in de hersengebieden die normaal gezien deze emoties verwerken. Bovendien kwam depressie vaker voor bij de ALS-patiënten die ook bijkomende problemen hadden met het herkennen van woedende en gelukkige gezichten.

Het team stelde afgenomen activiteit vast in het hersengebied dat de hippocampus wordt genoemd en dat betrokken is bij het ophalen van herinneringen. Tezelfdertijd werd verhoogde activiteit vastgesteld in de onderste frontale gyrus, die is gekoppeld aan emotionele imitatieresponsen. In de frontale gyrus bevinden zich de zogenoemde 'spiegelneuronen', die worden geactiveerd wanneer kleine kinderen responderen op de emotionele gelaatsuitdrukkingen van hun moeder, zoals lachen of huilen, en die nabootsen.

Op basis van de resultaten suggereert het team dat zich bij ALS-patiënten een compenserend mechanisme voordoet. Terwijl gezonde mensen het ophalen van herinneringen gebruiken om emotionele uitdrukkingen correct te categoriseren, is het mogelijk dat ALS-patiënten deze tekortkoming compenseren met verhoogde activiteit in het hersendeel dat betrokken is bij het imiteren van gelaatsuitdrukkingen.

Het team stelde vast dat patiënten met de grootste activiteit in de frontale gyrus van de hersenen ook de meeste sociale contacten hadden. Alle bevindingen in acht genomen, bewijst de studie dat een sociaal leven belangrijk is voor ALS-patiënten.

"Er werd gesuggereerd dat sociale contacten een beschermende factor vormen tegen cognitieve aftakeling. Neurodegeneratieve processen tijdens de ontwikkeling van ALS zouden dan ook kunnen worden tegengewerkt met behulp van positieve emotionele activiteit in het sociale leven", zo schrijven de onderzoekers.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share