Neuro beschermende werking van groene thee Ceylon

05-07-2011

Dr Ranil de Silva, Faculteit der Medische Wetenschappen, Universiteit van Sri Jayewardenepura, zal de oorspronkelijke bevindingen met de naam : "beschermende effect van de Ceylon groene thee in *apoptose van *hypoxische menselijk brein *epitheelcellen presenteren 'op de 8e World Congress en de 50e verjaardag van de International Brain Research Organization (Ibro), die zal in Florence (Italië) wordt gehouden van 14 juli tot 18.

De nieuwe bevindingen van het onderzoek toonde aan dat '*flavonoïden uit Ceylon groene thee in staat waren om de hoeveelheid van apoptose te verminderen na het induceren van hypoxie resulteerde in hogere levensvatbaarheid van de cellen, frequent drinken van groene thee Ceylon kan neurobeschermend zijn tegen neurodegeneratieve ziekten en beroerte'. Een aantal mensen met neurodegeneratieve ziekten als Alzheimer, Parkinson en de ziekte van Huntington, Amyotrofische Laterale Sclerose is wereldwijd respectievelijk ongeveer 26,6 miljoen, 4 miljoen, 80.000 en 75.000 en 15 miljoen mensen lijden wereldwijd elk jaar aan een beroerte.

Het is inderdaad een geweldige prestatie van Sri Lanka in het promoten van Ceylon Green Tea als een 'Health Drink' op de internationale markten, door de presentatie van de oorspronkelijke wetenschappelijke bevindingen op het congres, in aanwezigheid van een voorname bijeenkomst van meer dan 4000-5000 internationale artsen.

Het wetenschappelijk programma bestaat uit: 9 plenaire lezingen, 20 symposia, 40 workshops, 13 speciale evenementen en poster-sessies. Ibro vertegenwoordigt 84 lidorganisaties uit 61 landen over de hele wereld met een ledenaantal van meer dan 75.000 neurowetenschappers.

Het onderzoek is het resultaat van een samenwerking tussen Prof YZ Zhu van de Nationale Universiteit van Singapore en Dr de Silva.

Het onderzoek heeft een directe invloed op neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, Parkinson en de ziekte van Huntington, Amyotrofische Laterale Sclerose), hoofd trauma en beroerte ... De thee-industrie in zijn geheel zou kunnen profiteren van deze resultaten door de marketing van Ceylon Tea op basis van haar 'gezondheids voordelen: ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, beroerte en hoofdletsel.


 Toelichting
* Apoptose is het proces van geprogrammeerde celdood.
*Denitrificatie is het proces waarbij bacteriën nitraat omzetten in stikstof. Hierdoor kan dit nitraat niet langer door planten gebruikt worden. Denitrificatie is een belangrijk proces in de stikstofkringloop.De denitrificatie gebeurt door bepaalde heterotrofe en enkele autotrofe bacteriën (denitrificeerders). Deze bacteriën gebruiken het nitraat alselektronenacceptor (oxidator), wanneer geen of weinig zuurstof aanwezig is onder anoxische (zonder zuurstof) ofhypoxische (lager zuurstofgehalte) omstandigheden). Hierdoor komt energie vrij voor de stofwisseling (oxydatieve fosforylering) in de mitochondriën
* Het vrije oppervlak van het lichaam wordt bekleed door epitheelweefsel. Ditzelfde weefsel vormt ook de bekleding van de verschillende lichaamsholten.
Epitheelcellen sluiten met heel weinig intercellulaire stof op elkaar aan zodat moleculen niet of nauwelijks tussen de cellen door kunnen diffunderen. Wel kunnen moleculen het epitheel passeren. Dan is er sprake van actief transport door de epitheelcellen, die aan de ene zijde moleculen kunnen opnemen en ze aan de andere zijde uitscheiden. Dergelijk resorberend epitheel vinden we bijvoorbeeld in de darmwand en de nier.
Flavonoïden zijn een uitgebreide groep organische en stikstofvrije verbindingen met een typisch basisskelet (zie figuur) die wijdverbreid zijn in het plantenrijk. Flavonoïden komen vooral voor in geneeskrachtige kruiden, fruit, groenten, zaden, noten en op planten gebaseerde dranken zoals thee en wijn[1]. Zo komen ze veel voor inbosbessen, maar ook in bloemenvruchtenbessencacao en groentenDruiven bevatten 100 tot 135 milligram flavonoïden per 100 gram fruit. Flavonoïden dragen ook in belangrijke mate bij aan de smaak van voedingsmiddelen[2]. Zo hebben ze bijvoorbeeld een grote invloed op de kleur en het aroma van rode wijn.

Bron: Mijn zorgnet

Share