Serum N-acetylaspartaat niveau in ALS

25-10-2011

Archives of Neurology, oktober 2011

SAMENVATTING

Achtergrond: Het N-acetylaspartaat (NAA) niveau is een biomarker voor functionele integriteit en vitaliteit in neuronen. Multisectie proton ((1)H)-magnetische resonantie spectroscopie studies in levende wezens wees er al op dat het NAA niveau afneemt in specifieke corticale hersengebieden van ALS patiënten.

Doel: Het NAA niveau in serum stalen bestuderen als mogelijke biomerker voor ALS.

Proefopstelling: NAA testen in serum via vloeibare chromatografie-massa spectrometrie in een reeks ALS stalen vergeleken met controles.

Uitvoering: Het onderzoek werd uitgevoerd in het Departement voor Neurologische en Psychiatrische Wetenschappen, Polykliniek, Universiteit van Bari, Bari (Italië). 112 opeenvolgende ALS patiënten en 51 gezonde controle personen met overeenkomstige leeftijd- en geslacht werden onderzocht.

Te verkrijgen hoofdgegevens: In algemene te verwachten vergelijkingen werd de associatie getest tussen het NAA niveau in serum en de klinische variabelen in ALS patiënten.

Resultaten: Het NAA niveau in serum was significant hoger in gevallen van ALS vergeleken met controles. Multivariabele logistische regressie analyse toonde een direct verband aan bestaat tussen het NAA niveau in serum en de aanwezigheid van ALS. Na indeling van serum NAA niveau’s in klassen gebaseerd op de mediaan waarde (0.171 mmol/L), bleek de leeftijd- en geslachtgecorrigeerde afwijkingsratio voor ALS 19.97 te zijn (met 95% betrouwbaarheidsinterval, 7.18 – 55.55) (P < .001). Het NAA niveau verschilde niet tussen ALS klinische fenotypes. Behandeling met riluzole had geen invloed op het NAA niveau. Een significante correlatie tussen het NAA niveau in serum en de uitbreiding van het ALS ziektebeeld werd gevonden.

Conclusies: Bij ALS patiënten werden hoge serum NAA niveau’s teruggevonden, die kunnen samenhangen met verhoogde NAA afscheidingen in de bloedsomloop ten gevolge van een verhoogd vrijkomen van deze metaboliet uit beschadigde neuronen.  De correlatie tussen het NAA niveau in serum en de uitbreiding van de ziekte toont aan dat dit een bruikbare biomarker voor ALS kan zijn.

Vertaling: Dirk De Valck

Share