Een nieuw Genetische Variant geassocieerd met ALS Risico en begin van de ziekte.

29-01-2010

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een zeldzame en dodelijke neurologische aandoening die spierbeweging willekeurig beïnvloedt. Het eist meestal het leven van slachtoffers ongeveer drie jaar nadat de symptomen beginnen. Ongeveer 20.000 mensen in de V.S. hebben ALS en één in 100.000 mensen krijgen de ziekte per jaar.

Ondanks jaren van onderzoek, is betrekkelijk weinig gekend over de oorzaken en de risicofactoren van ALS. Deze week, maakte het begrijpen van de ziekte een stap voorwaarts door een studie, die in PNAS wordt gepubliceerd, die verscheidene nieuwe genetische varianten identificeerde verbonden aan het ALS risico.

Een team van wetenschappers, die door Francois Gros-Louis en Jean-pierre Julien van de Université Laval in Canada worden geleid, analyseerde genetische varianten in het CHGB gen bij meer dan 700 Fransen en Zweden met ALS en bij 750 mensen zonder de ziekte. Hoewel de meeste varianten die in het gen CHGB werden gevonden zeldzaam waren, was één van de meer voorkomende varianten duidelijk frequenter aanwezig in die met ALS, dan in die zonder ALS. De zeldzamere T versie van deze SNP, rs742710, werd geassoci ee rd met ongeveer 2.4 keer verhoogde kansen op ALS, vergeleken met de meer overwegende C versie. SNP scheen ook de beginfase te beïnvloeden: individuen met de T versie van rs742710 neigden ALS ongeveer 10 jaar vroeger te ontwikkelen dan individuen met twee kopijen van de C versie.

Één van de stempels van ALS en sommige andere neurodegenerative ziekten is de abnormale ophoping van proteïnen in cellen. Veel van deze ophopingen verschijnen in organellen, bekend als het endoplasmic reticulum (ER) en het Golgi netwerk, die de opdracht hebben proteïnen naar hun rijpe vormen te behandelen en bepaalde proteïnen voor te bereiden tot afscheiding of vrijgave buiten de cel.

Gros-Louis en zijn team concentreerden zich op het CHGB gen wegens de „schuld-door-vereniging“ verhouding met SOD1, één van de weinig gevestigde genetische factoren aan ALS gelinkt. Abnormale SOD1 proteïnen neigen tot ophoping in motorneuronen van mensen met ALS, en recente rapporten hebben chromogranin B gevonden, de CHBG geëncodeerde proteïne dichtbij deze aggregaten.

Chromogranin B wordt typisch afgescheiden van cellen zoals een hormoon, en daardoor stelden de onderzoekers dat genetische varianten in CHGB verbonden met verhoogd risico voor ALS, afscheiding van chromogranin B. zouden kunnen schaden, Ongetwijfeld bleven bijna alle proteïnenein binnen het ER/Golgi netwerk gesekwestreerd in cellen met CHGB die de Tversie van rs742710 hadden. In cellen met normale CHGB, werd er slechts 40% van de chromogranin B proteïne gevonden.

Vorige studies op dit gebied hebben erop gewezen dat spanning en schade aan ER en Golgi een bepalend kenmerk van ALS-aangetaste motorneuronen zijn. Gros-Louis en zijn collega's stellen voor dat verder research wordt gedaan om te onderzoeken of de CHGB varianten zoals rs742710 het ER-Golgi systeem beklemtonen en de verslechtering van motorneuronen bespoedigen.

Vertaling: Myriam Smet

Bron: ALS Independence

Share