Knopp Neurosciences: bemoedigende resultaten uit de Fase 2 Studie van KNS-760704 in ALS worden bevestigd.

31-05-2010

Tijdens de jaarlijkse meeting van de American Academy of Neurology, presenteerde Knopp Neurosciences n.v. vandaag een bevestiging van de bemoedigende trends die eerder in een tussentijdse berichtgeving over de Fase 2 studie van KNS-760704 (dexpramipexole) al vermoed werden.

Knopp voltooide weer een gedeelte van 12 weken in de placebo gecontroleerde studie. Eindmetingen van zowel de herziene ALS Functionele Schaal (ALSFRS-R) als van de gedwongen vitale longcapaciteit (FVC) werden uitgevoerd. Analyses achteraf toonden een beduidende, dosisafhankelijke trend van verlaagde behandelingsmislukking.

- Spierfunctie: het aantal behandelingsmislukkingen werd uitgedrukt als het verlies van 6 punten of meer in ALSFRS-R sinds de start de studie. Deze bedroeg 33% in de placebogroep (9 patiënten), 35% in de groep 50 mg/dag (8 patiënten), 15% in de groep 150 mg/dag (4 patiënten) en 8% in de groep 300 mg/dag (2 patiënten). (p=0.014).

- Longfunctie: het aantal behandelingsmislukkingen werd uitgedrukt als het verlies van 20% of meer in FVC sinds de start de studie. Deze bedroeg 30% in de placebogroep (8 patiënten), 13% in de groep 50 mg/dag (3 patiënten), 12% in de groep 150 mg/dag (3 patiënten) en 4% in de groep 300 mg/dag (1 patiënt). (p=0.028).

Knopp benadrukte dat deze bemoedigende trends nog moeten bevestigd worden in een grotere langdurige Fase 3 studie. Deze is noodzakelijk om finaal te bewijzen dat het medicijn zowel veilig als doeltreffend is voor ALS patiënten. Niettemin zijn de vandaag meegedeelde bevindingen in overeenstemming met de vroeger gerapporteerde trends van de Fase 2 studie. Zij lieten toen al vermoeden dexpramipexole zowel het functioneren als het overleven zou kunnen verbeteren.

"Ondanks het beperkt aantal patiënten en korte behandelingsperiode wijzen de aanhoudende herzieningen van de Fase 2 gegevens steeds op bemoedigende trends in de analyses voor, tijdens en na de behandeling", zegt dr. Merit Cudkowicz tijdens de plenaire sessie “Klinische Studies in 2010”. "Wij kijken ernaar uit om Fase 3 studies te beginnen van zodra het protocol ontwikkeld is en andere schikkingen genomen zijn". Dr. Cudkowicz is professor Neurologie aan het Massachusetts General Hospital van de Harvard Medical School. Hij is hoofdonderzoeker in de KNS-760704 studie en werd door de academie uitgenodigd om de resultaten van de studie te presenteren.

Zoals eerder gemeld, bevestigde de tweedelige Fase 2 studie haar voornaamste doel: aantonen dat tot negen maand gebruik van dexpramipexole veilig en verdraagzaam is voor ALS patiënten. Het bijkomend doel was: meten wat de klinische doeltreffendheid van dexpramipexole is op het gebied van functionering en overleving. Het tweedelig ontwerp van de studie gaf de gelegenheid om de resultaten te beoordelen van dexpramipexole in één en dezelfde testgroep van ALS patiënten. Ze werden voor elke behandelingsperiode willekeurig en dubbelblind in groepen onderverdeeld. De tweede behandelingsperiode werd gestart na een placebo washout van één maand.

In periode 1 van de studie ontvingen 102 patiënten gedurende 12 weken dagelijks 50 mg, 150 mg of 300 mg dexpramipexole of een placebo. Zoals toen reeds gemeld, toonde dexpramipexole een dosisafhankelijke trend aan in het afremmen van ziekte. Dit werd gemeten door het verschil in daling van de ALSFRS-R tussen de behandelingsgroepen. Het grootste voordeel werd opgemerkt in de groep met de hoogste dosis (300 mg).

In periode 2 van de studie werden 92 patiënten opnieuw willekeurig verdeeld in 2 groepen. Ze kregen gedurende 24 weken dagelijks 50 mg of 300 mg dexpramipexole. De resultaten doen opnieuw een dosis-afhankelijke trend vermoeden in het afremmen van de ziekte (gemeten door ALSFRS-R). Daarnaast was er ook een trend naar langere overlevingsduur bij de groep met 300 mg groep vergeleken met de groep met 50 mg. Uit onderzoeken die de patiënten vergeleken op grond van functioneren en overleven, bleek dat de groep van 300 mg een beduidend beter resultaat haalde vergeleken met de groep van 50 mg.

Knopp verwacht voor eind 2010 te kunnen starten met de Fase 3 studie van dexpramipexole in ALS.

Over KNS-760704 (dexpramipexole)

KNS-760704 is een benzothiazole met een laag moleculair gewicht waarvan bewezen is dat het de functie van de mitochondriën verbetert en cellulair bescherming biedt aan neuronen onder stress. KNS-760704 is een chiraal pure vorm van synthetische benzothiazole of “(6R)-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino) benzothiazole”. Het is oraal zeer goed werkzaam, water oplosbaar, wordt via de nieren afgevoerd en is slechts beperkt eiwitgebonden. D expramipexole heeft de status van weesgeneesmiddel gekregen van het Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en van de Europese Commissie voor de behandeling van patiënten met ALS . Het FDA gaf ook toestemming voor een versneld studietraject ( Fast Track designation) .

Over ALS

Amyotrofische Laterale Sclerose is een snelle en fatale neurodegeneratieve stoornis die wordt gekarakteriseerd door progressieve spierzwakheid en spierverlies. ALS treft volwassenen in de bloei van hun leven en creëert een aanzienlijke last voor zorgverleners. In de Verenigde Staten zijn er naar schatting 20.000 patiënten die lijden aan deze ziekte. Wereldwijd krijgen jaarlijks ongeveer 2 op 100.000 mensen ALS. Slechts één medicijn is goedgekeurd voor de behandeling van ALS. Levensverwachting na aanvang van de eerste symptomen is meestal 3 tot 5 jaar.

Vertaling: Koen De Vleeschauwer

Bron: ALS Independence

Share