Spieroefening zou ALS kunnen afremmen

14-06-2010

Wetenschappers aan de University of Alberta onderzoeken of spiertraining een nieuwe manier kan zijn om de aftakeling af te remmen bij Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).

Kelvin Jones ontving in 2009 de ALS Canada Discovery Grant nadat hij 4 jaar lang baanbrekend onderzoek deed in dit domein. Hij gebruikte hiervoor transgene muizen met een erfelijke vorm van ALS, en zag dat spiertraining de muizen positieve beïnvloedde en de ziekte merkbaar afremde.

“Spiertraining had een gunstig effect op de muizen,” zegt hij. “We onderzochten de hoeveelheid denervatie van de spieren om de snelheid van de ziekte en de aftakeling van de spieren te meten. Onze bevindingen zijn heel hoopgevend.”

Jones plantte een minuscuul pacemaker-achtig toestelletje in de transgene muizen. Daarmee stimuleerde hij de snelsamentrekkende vezels in de spieren; de vezels die het makkelijkst vermoeid raken. Deze spiervezels worden typisch gebruikt voor korte explosieve inspanningen, zoals bij sprinters. Daar waar een marathonloper meer traagsamentrekkende vezels in de spieren heeft, met een grotere bloedtoevoer en ontworpen voor uithouding.

Hij zag dat spieren met veel snelsamentrekkende vezels, wanneer ze over een lange periode gestimuleerd werden door steeds wederkerende oefeningen, andere kenmerken kregen en veranderden in spieren met meer traagsamentrekkende vezels.

Het is deze spierverandering die de voortgang van ALS afremt in de transgene muizen.

Bij ALS patiënten zijn de snelsamentrekkende vezels in de spieren meer vatbaar voor aftakeling. “Dus,” zegt Jones, “Als je als pALS meer snelsamentrekkende vezels in je spieren hebt dan verschijnen, gebaseerd op de muisstudie, de ziektesymptomen sneller.”

“We denken dus dat we de ziektevoortgang zouden kunnen afremmen als we bij pALS meer traagsamentrekkende spiervezels zouden aanmaken.”

Jones is nu klaar voor de volgende stap: een klinische studie op mensen uitvoeren. Hij hoopt dat fysische oefening, waarvan reeds bewezen is dat het de overlevingskansen vergroot in belangrijke ziekten zoals kanker en hartvatenziekten, dezelfde gunstige werking heeft bij pALS, hun levenskwaliteit verbetert door de impact van de ziekte te verlichten, en hen een langer leven met een betere kwaliteit geeft.

Er waren zo goed als geen klinische studies op pALS gebaseerd op spiertraining, zegt Jones. pALS namen tot op heden meestal deel aan medicatie-studies omdat spiertraining zelden aangeboden werd als een manier om de impact van de ziekte te verlichten. Integendeel zelfs, zegt hij, neurologen zullen eerder voorschrijven om het rustig aan te doen omdat ze geloven dat spiertraining de ziekte verergert en het levenseinde bespoedigt. Deze inactiviteit maakt dat pALS wellicht meer snelsamentrekkende spiervezels hebben die kwetsbaarder zijn en eerder aftakelen.

Met het bedrag dat hij ontving wil Jones gaan samenwerken met wetenschappers die medicatie-studies uitvoeren om in deze studies een trainingscomponent in te bouwen, om uit te maken welk soort van voorgeschreven bewegingsoefeningen het meest renderen.

“Net zoals de artsen van een medicament willen weten hoe groot je dosis moet zijn, hoe lang je ze moet innemen, en hoe vaak, zo ook willen zij deze informatie voor het voorschrijven van lichaamsbeweging,” zegt hij. “Neurologen willen maar al te graag bewegingsactiviteiten aanbevelen die gebaseerd zijn op de principes van evidence-based geneeskunde. En dat is wat ik wil verwezenlijken.”

Riluzole, is het enige medicament dat door het FDA goedgekeurd werd nadat klinische studies aantoonden dat het de levensverwachting van pALS (gemiddeld 2 tot 5 jaar) met ongeveer 3 maanden verlengt.

“Waar het echt om gaat is levenskwaliteit,” zegt Jones.” ALS is ongeneeslijk, maar als spiertraining pALS een meer comfortabel leven verschaft, kunnen zij beter en langer met hun ziekte leven, en wordt hun leven meer draaglijk. Het is de moeite om hiernaar te streven.”

De ALS Canada Discovery Grant is een prijs die jaarlijks door de ALS Society of Canada wordt uitgereikt voor baanbrekend onderzoek naar de oorzaak of de behandeling van ALS.

Vertaling: Koen De Vleeschauwer

Bron: Medical News Today

Share