Methylcobalamin

17-06-2010

We waren ons voor het eerst bewust dat methylcobalamin, een vorm van vitamine B12, kon helpen voor ALS een aantal jaren geleden. Onlangs brachten sommige gevallen waarbij methylcobalamin gebruikt werd blijkbaar succesvolle verbeteringen voor de verzachting van sommige ALS symptomen door middel van aangepaste dosissen van intramusculaire injecties. Omdat gebleken is dat dit een merkbare verbetering aantoonde door een verminderde zwakte van de ledematen en atrofie bij mensen die getroffen zijn door ALS.

In het midden van de jaren negentig werd in een gerespecteerd labo aan de University of Kyoto (Japan) een zeer indrukwekkende studie bij ratten uitgevoerd door gebruik te maken van een hoge dosis methylcobalamin (een vorm van vitamine B12) om de spierverzwakking en atrofie van de ledematen te verminderen zoals dat gewoonlijk het geval is bij ALS. Ze volgden dit op door een kleine, maar zorgvuldig gecontroleerde en nauwkeurig opgevolgde studie bij mensen en merkten dezelfde resultaten op bij ALS patiënten. Sinds die jaren hebben een aantal ALS patiënten vitamine B12 uitgeprobeerd maar meestal zonder enig gevolg. Waarom kwam dit? Door het bestuderen van vele van die “ervaringen” van individuele gebruikers vonden we sommige betreurenswaardige feiten:

A --- Het gebruik van cobalamin (een ander soort B12 isomeer met een verminderde biologische beschikbaarheid) in de plaats van methylcobalamin.

B --- Orale inname met name toediening via de tong, hierdoor krijgt men een verminderde biologische beschikbaarheid tegenover geïnjecteerde methylcobalamin.

C --- Subcutane injectie in de plaats van intramusculaire injectie wat beter biologisch beschikbaar is.

D --- Een substantiële lagere dosis dan de origineel vastgestelde en effectieve dosis bij de originele uitgevoerde Japanse studies.

E --- Eens per week geïnjecteerd tegenover de aanbevolen dagelijkse injectie.

F --- Niet gebruikt over een voldoende lange testperiode om de doeltreffendheid aan te tonen die minimum één maand en maximum drie maanden bedraagt.

G --- Het gebruik niet tot in het oneindige voortzetten na het testen zoals gedaan zou moeten worden om van het maximum voordeel te kunnen genieten.

De volgende informatie omvat twee verschillende studieoverzichten uitgevoerd in Japan in een tussentijdse periode van 10 jaar met bemoedigende resultaten.

December 1998 (Muscle Nerve Journal)

Het effect van een ultrahoge dosis methylcobalamin bij samengestelde potentiële spieractiviteit voor Amyotrofische Laterale Sclerose: een dubbelblind gecontroleerde studie.

Kaji R, Kodama M, Imamura A, HashidaT, Kohara N, Ishizu M, Inui K, Kimura J. Department of Neurology, Kyoto University School of Medicine, Japan.

Om een symptomatische behandeling voor Amyotrofische Laterale Sclerose te ontwikkelen vergeleken we de effecten van ultrahoge dosissen en lage dosissen (25 en 0,5 mg/dag, intramusculair, voor 14 dagen) methylcobalamin bij een gemiddelde combinatie spieractiviteit bij potentiële amplitudes (CMAPs) in een dubbelblinde trial. Geen enkele aanzienlijke verandering van de CMAP amplitude werd vastgesteld bij 12 patiënten die de lage dosis behandeling kregen gedurende 2 a 4 weken. In tegenstelling tot de 12 patiënten die behoren tot de groep die een ultrahoge dosis gebruikten die een aanzienlijke verbetering aantoonde na 4 weken. Deze methode kan een klinisch nuttige behandeling aanbieden om vertraging of verbetering te brengen bij het verlies van spierkracht, indien een grotere uitgebreide trial voldoet aan de belofte.

Oktober 2007 (Brain Nerve Journal)

Izumi Y, Kaji R, Department of Clinical Neuroscience, Institute of Health Bioscience, The University of Tokushima, Graduate School, 50-1 Kuramoto-cho, Tokushima 770-8503, Japan.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een neurodegeneratieve ziekte die zowel de lagere als de hogere motorneuronen aantast. Spierzwakte kan mogelijk beginnen in de benen, handen, armen of keel. Het verloop is meedogenloos en progressief zonder remissies, recidieven of enige vorm van stabiliteit. Er is geen enkele effectieve behandeling of medicijn voor ALS. Hoewel riluzole heeft aangetoond het leven te verlengen bij patiënten zonder tracheotomie. Methylcobalamin, overeenkomstig met vitamine B12, heeft een beschermend effect op de volwassen neuronen in de cortex tegenover glutomaat geïnduceerde cytotoxiteit. We hebben aangetoond dat een ultrahoge dosis methylcobalamin (25 mg/dag) aanzienlijk vertragend werkt en de progressie reduceert van de CMAP (ombond muscle action potentiaal) amplitudes bij ALS en dit op korte termijn (4 weken). De inactiviteit van SSR (sympathetic skin response) waren korter na de behandeling (50 mg/dag gedurende 2 weken). Het effect op lange termijn van methylcobalamin (50 mg/dag, tweemaal per week) en de hiermee verbonden overlevingstijd (of de periode waarna men afhankelijk is van een respirator) was opmerkelijk langer bij de behandelde groep tegenover de onbehandelde. Een op grotere schaal en dubbelblinde trial is gestart in Japan om de doeltreffendheid en veiligheid op lange termijn te evalueren bij gebruik van een hoge dosis methylcobalamin voor de behandeling van sporadische of familiale gevallen van ALS.

Vertaling: Jan Van der Veken

Bron: ALS Independence

Share