Combinatie van Lage-dosis Dextromethorphan & Quinidine blijkt op langere termijn veilig te zijn bij het behandelen van Pseudobulbair lijden: Aankondiging op het ANA

13-10-2010

Volgens bevindingen aangekondigd op de 135ste jaarlijkse bijeenkomst van de American Neurological Association (ANA) is de combinatie van dextromethorphan met quinidine veilig als behandeling van pseudobulbair lijden in ALS en multiple sclerose (MS).

Dr. Adrian Hepner van Avanir Farmaceuticals uit San Diego, Californië, presenteerde op 13 september de resultaten van 253 patiënten die deelnamen aan het open-label gedeelte van een onderzoek. Dit open-label gedeelte volgde op een dubbelblind gedeelte van een onderzoek met een verlaagde dosering van de medicijncombinatie. Elk gedeelte van het onderzoek duurde 12 weken. Dr. Hepner zegt dat de bevindingen de veiligheid van de combinatie weergeven over een totaal van 6 maanden.

"Wij hebben geen verrassingen (met het langer gebruik van de medicijncombinatie) gezien," zei hij. "De veiligheid komt overeen met het dubbelblind gedeelte van de studie; er is niets dat ons verontrust".

Aan het open-label gedeelte van het onderzoek namen deel: 85,5% van de patiënten uit de vroegere dubbelblinde groep van 30 mg dextromethorphan, 71,0% uit de groep van 20 mg en 76.1% (83 patiënten) uit de placebogroep. Het merendeel van de patiënten in het open-label gedeelte van het onderzoek was blank (78.3%), vrouwelijk (54.2%), en had ALS (57.7%).

92.9% van de patiënten nam tot het einde deel aan het open-label gedeelte van de studie. 4,0% van de deelnemers (283 patiënten) had zich eerder tijdens het dubbelblind gedeelte van onderzoek al vroegtijdig teruggetrokken omwille van ongunstige gebeurtenissen.

In het open-label gedeelte kwamen ongunstige gebeurtenissen voor bij respectievelijk 72,3%, 75,0% en 73,5% van de patiënten die in het dubbelblind gedeelte van het onderzoek 30 mg of 20 mg dextromethorphan of een placebo hadden gekregen. Ernstige ongunstige gebeurtenissen kwamen voor bij respectievelijk 6,4%, 6,6% en 3,6% in deze doseringsgroepen.

Tijdens het volledige onderzoek kregen 14 patiënten ernstige ongunstige gebeurtenissen, met geen verschillen tussen de doseringen en met een afname van de gebeurtenissen in het open-label gedeelte. Ongunstige gebeurtenissen ten gevolge van de behandeling tijdens het open-label gedeelte kwamen voor bij respectievelijk 24,5%, 27,6% en 32,5% in de doseringsgroepen.

De drie overlijdens tijdens het open-label gedeelte waren elk te wijten aan ademhalingsfalen, wat een onderdeel in de vooruitgang van ALS is, zeggen de onderzoekers. In het voorafgaande dubbelblinde gedeelte werden zeven overlijdens geregistreerd.

Sommige bijwerkingen van de behandeling zijn dosis-gerelateerd. Misselijkheid, diarree en duizeligheid nemen toe met de dosis, merkte dr. Hepner op.

Een nog-goed-te-keuren document, uitgebracht in 2006 door het Amerikaanse FDA, beschreef veiligheidsaspecten in de oorspronkelijke dosis van 30 mg dextromethorphan / 30 mg quinidine, waaraan tegemoet gekomen werd door het testen met lagere doses. Het nieuwe onderzoek testte de 30 en 20 mg dosis dextromethorphan met een lagere dosis quinidine (10 mg). De eerste week van de studie werd gestart met 1 capsule elke ochtend, gevolgd door 2 capsules in de weken 2 tot 12.

In het open-label gedeelte, waaraan alle patiënten uit het dubbelblind gedeelte konden deelnemen, namen alle deelnemers de 30 mg dextromethorphan / 10 mg quinidine combinatie tweemaal per dag zonder titratie.

"Ik geloof dat wij alle veiligheidskwesties hebben aangesproken die door de FDA in 2006 werden aangereikt," verklaarde dr. Hepner. De hoofdbezorgdheid, merkte hij op, was cardiovasculaire veiligheid evenals een toename in vallen of ademhalingsfalen bij patiënten die reeds een risico lopen voor deze gebeurtenissen. Geen van deze ongunstige gebeurtenissen kwam frequenter voor bij de patiënten met de verlaagde drugscombinatie.

Er waren geen veranderingen noch in het QT interval noch in het elektrocardiogram die verband houden met de behandeling, voegde dr. Hepner toe.

Pseudobulbair lijden is het frequent uitdrukken van emoties ofwel meer dan gebruikelijke voor een gegeven toestand of volledig ongepast. Herhaaldelijke vlagen van lachen of huilen uit hun context kunnen tot sociale isolatie leiden en zijn een extra last in het omgaan met een uitputtende spierzenuwziekte.

De studie werd door Avanir Farmaceuticals gefinancierd.

Vertaling: Koen De Vleeschauwer

Bron: ALS Independence

Share