Expressieve communicatie om het welzijn in patiënten met amyotrofische laterale sclerose te verbeteren: een gerandomiseerde, gecontroleerde proef.

07-02-2013

Abstract
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een terminale neurologische ziekte geassocieerd met progressieve verlamming, verlies van communicatieve mogelijkheden en functionele achteruitgang. Expressieve communicatie zou mensen met ALS kunnen helpen, in het bijzonder zij die emotioneel of sociaal geïnhibeerd zijn, en psychologische uitdagingen tegenkomen die geassocieerd is met de ziekte. Mensen met ALS (N = 48) werden willekeurig toegewezen tot expressieve communicatie rond hun ziekte of geen communicatie. Psychologisch welzijn (affectiviteit, depressie en levenskwaliteit) werd pre-interventie gemeten alsook drie en zes maanden later. Resultaten van multipele modellen toonden aan dat de groep die gedachten en gevoelens rond ALS communiceerden een hoger welzijn hadden dan de controlegroep drie maanden post-interventie. Ambivalentie over emotionele expessie (AEE) matigde driemaanden post-interventie welzijn. Diegene die laag scoorden in AEE hadden een hoger welzijn dan de controlegroep op drie maanden post-interventie ongeacht de ziekte; Diegene die hoog scoorden op AEE, en die bovendien communiceerden, hadden een toegenomen welzijn ten opzichte van pre-interventie, waarbij het welzijn van controlesubjecten afnam ten opzichte pre-interventie. Expressieve communicatie kan dus nuttig zijn voor mensen met ALS maar enkel voor diegenen die moeilijkheden hebben om emoties uit te drukken. Bovendien had de interventie enkel tijdelijk effect; de dynamiek van de ALS-progressie kan betekenen dat het effect van het verwerken van gedachten en gevoelens rond de ziekte in één stadium niet veralgemeend kan worden naar latere stadia.

 

Vertaling: ALS Liga: Jorre

Bron: PubMed

Share