Een nieuwe kijk bij het opsporen van ALS

30-08-2010

Er is in toenemende mate bewijsmateriaal gevonden dat mankementen bij snelle oogbewegingen, “ saccades ” genoemd, geassocieerd worden met ALS. Bij studies heeft men vastgesteld dat ALS patiënten mogelijk tragere oogbewegingen vertonen en in toenemende mate fouten maken als hen gevraagd wordt om weg te kijken van het doelwit (anti-saccades genoemd) en moeilijkheden ondervinden bij het volgen van soepel bewegende doelwitten met hun ogen. Het opsporen van deze subtiele veranderingen kan mogelijk artsen helpen bij het vaststellen van de ALS diagnose en aanwijzingen leveren over de onderliggende biologie.

Colette Donaghy, MD. aan het Royal Victoria Hospital in Belfast, Noord-Ierland, testte wanneer saccades op een andere manier gewijzigd werden bij verschillende soorten van ALS. Zij ontdekte bij haar controles ook dat saccades trager waren bij ALS patiënten waarbij de ziekte bulbair begon in vergelijking met patiënten met een spinale start. Er was echter geen verschil in saccade snelheid tussen patiënten met het bulbaire begin en mensen met progressieve supranuclaire verlamming (PSP, een andere vorm van neurodegeneratieve aandoening). Donaghy en haar collega ’ s geven aan dat een toegenomen betrokkenheid van motorneuronen in de hersenstam bij de bulbair beginnende ALS een vertraging geeft van de saccades en benadrukt de potentieel “ diagnostische verwarring ” tussen bulbair beginnende ALS en PSP.

Donaghy beschreef ook de omvang van een aantal andere storingen bij de oogbewegingen die werden vastgesteld bij ALS patiënten, zoals onvrijwillige oogbewegingen, die mogelijk storingen in specifieke hersengebieden weerspiegelen. Donaghy en haar collega ’ s veronderstellen dat anti-saccades (wegkijken van het doelwit) mogelijk een indicatie kan geven van verminderde frontale kwabfunctie. Onvrijwillige oogbewegingen geven ook een slecht cerebellair functioneren aan en vertraagde vertikale saccades weerspiegelen waarschijnlijk afwijkingen van de rostrale centrale hersenen. De mogelijkheid dat andere aandoeningen bijdragen tot gebreken van de oogbewegingen moet eerst bekeken worden voor men de diagnose van ALS kan stellen.

 

Vertaling: Jan Van der Veken

Bron: ALS Independence

Share