Zwakke spierkracht geïdentificeerd als vroege risicofactor voor ALS

13-02-2018

Samenvatting: Zwakke spierkracht tijdens de latere tienerjaren werd geïdentificeerd als een risicofactor voor de veel latere aanvang van de neurologische ziekte die gekend is als ALS of amyotrofische laterale sclerose. De studie legt ook een verband tussen ALS en lage bloedtellingen op jonge leeftijd.

Zwakke spierkracht tijdens de latere tienerjaren werd geïdentificeerd als een risicofactor voor de veel latere aanvang van de neurologische ziekte die gekend is als ALS of amyotrofische laterale sclerose. Een studie aan de Sahlgrenska Academie in Zweden, gepubliceerd in het Journal of Neurology, koppelt ook lage bloedtellingen op jonge leeftijd aan ALS.

"We mogen niet overenthousiast zijn over de resultaten van een eerste studie -- die resultaten moet worden bevestigd -- maar we kunnen toch stellen dat we tot interessante bevindingen zijn gekomen", zegt Maria Åberg, geassocieerd professor Neurobiologie, hoofdauteur van het artikel en arts in Götheborg.

De onderzoekers bestudeerden Zweedse militaire inschrijvingsgegevens van meer dan 1,8 miljoen (1.819.817) mannen in de periode 1968-2005, alsook gegevens van het Zweedse gezondheidszorg- en overlijdensregister. De meesten waren 18 jaar oud tussen ze dienst namen. De opvolgingstijd bedroeg tot 46 jaar.

Tot de groep behoorden 526 individuen die ALS kregen, een ziekte die zich meestal voordoet na de leeftijd van 50 en waarbij de zenuwen die de spieren controleren gaandeweg aftakelen. Er bestaat geen genezing en meestal sterven de patiënten na twee tot vijf jaar.

Onderhavige studie bevestigt de indruk dat ALS kan worden gekoppeld aan een relatief lage body mass index (BMI), zelfs op jonge leeftijd. De verschillen waren echter niet groot. Diegenen die ALS kregen hadden een gemiddelde BMI van 21,1; de groep in haar geheel had 21,9.

Wat wel echt opviel was dat ALS kon worden geassocieerd met lage bloedtellingen bij indiensttreding -- met andere woorden, lage aantallen zuurstofdragende rode bloedcellen in het bloed. Er werd ook een link ontdekt tussen ALS en de spierkracht die werd opgemeten in de handen, armen en benen bij indiensttreding.

"Diegenen met de laagste spierkracht liepen een beduidend risico op ALS 30 jaar later", aldus Maria.

Een bijkomende bevinding had betrekking op de fysieke conditie van de mannen, die in deze studie geen bijdragende factor bleek te zijn.

"Hier stuitten we op tegenstrijdige gegevens. Soms leek het risico toe te nemen bij zeer inspannende oefeningen, terwijl andere gegevens suggereerden dat fysieke activiteit zelfs preventief kon zijn. Wij zagen echter het risico niet vergroten voor fitte of minder fitte personen."

De studie gaat als dusdanig niet over de oorzaak en effecten van diverse risicofactoren. De nadruk lag op het identificeren en uitsluiten van connecties aan de hand van een enorm aantal gegevens.

"Dit is een veel grotere studie dan eerder werd verricht met militaire inschrijvingsgegevens. We konden dus nieuwe connecties blootleggen", aldus Maria. "We hebben echter geen antwoord op de vraag waarom een bepaalde groep minder spierkracht heeft en pas 30 jaar later ziek wordt."

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ScienceDaily

Share